OKI OKI 09001038 Bildtrommel, schwarz, 10'000s


OKI OKI 09001038 Bildtrommel, schwarz, 10'000s 9001038


OKI OKI 09001038 Bildtrommel, schwarz, 10'000s

(schwarz OKI Bildtrommel/OPC schwarz 10`000 Seiten )

OkiPage 4m, OkiPage 4w, OkiPage 4w Plus, OF 4100

kein Zubehör hinterlegt