EPSON SCHNITTSTELLE UB-U05 C32C823991


EPSON SCHNITTSTELLE UB-U05

Austausch-Schnittstelle, USB high speed, für TM-T88IV ReStick, TM-T88V, TM-T70, TM-H6000IV


Spezifikation

  • ProduktNameD: SCHNITTSTELLE UB-U05kein Zubehör hinterlegt